portál o slovenskom dizajne

MACKO v Bratislave

MACKO v Bratislave

Historicky prvá medziateliérová spolupráca medzi Katedrou textilnej tvorby / Ateliérom textilného dizajnu a Katedrou vizuálnej komunikácie / Ateliérom 303 vyústila do týždňového workshopu uskutočneného mimo pôdy VŠVU, v architektonicko-dizajnérskom štúdiu v Cvernovke na Páričkovej ulici.

Témou workshopu bol MACKO. Macko ako hračka, produkt, pomôcka, kultový predmet alebo umelecký objekt. Výstupom sa stali 3D produkty spajajúce v sebe textilný a grafický dizajn. študenti pracovali v zmiešaných tímoch. 


Vzniklo 10 produktov, ktoré vytvorilo 8 dvojíc študentov. 

I napriek časovému limitu 5 dní a faktoru, že študenti medzi sebou komunikovali a spolupracovali prvýkrát, vznikli produkty na vysokej ideovej a formálnej úrovni. 

Lektormi workshopu boli // Mgr. art. Eja Devečková /Katedra textilnej tvorby VŠVU/, Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. /Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU/ 

Výstava bude otvorená v SATELITE (výstavný a informačný bod SDC, Dobrovičova 3, Bratislava) 29. septembra 2010 o 18:00 a potrvá do 10. októbra 2010

Sprievodný program kedy študenti VŠVU Bratislava ponúknu pre verejnosť vtipné dizajny sa bude konať 6. 10. 2010 od 16:00 do 18:00

Otváracie hodiny: denne okrem pondelka od 13:00 do 18:0.

blog comments powered by Disqus