portál o slovenskom dizajne

Segment - polstoročie slovenského šperku

Segment - polstoročie slovenského šperku

V Galérii Medium v Bratislave sa v piatok 1. októbra 2010 otvára výstava Segment - polstoročie slovenského šperku. V kurátorskej koncepcii Ágnes Schramm a Márie Nepšinskej nám predstaví v historickej skratke profil súčasného slovenského umeleckého šperku vo výberovej kolekcii zakladateľských osobností tejto výtvarnej disciplíny až po nádejné talenty absolventov odboru Kov a šperk Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave .

Medzi prezentovanými autormi sú napríklad šperkár Anton Cepka (1936) známy a uznávaný nielen v Európe, ale takmer na celom svete. Sochárka Erna Masarovičová (1926 - 2008) zakladateľka tohto odbrou v slovenskom výtvarnom umení už začiatkom šesťdesiatych rokov minulého storočia. Jozef Jankovič (1936), Imrich Svitana (1944), Marcela Korkošová (1951). Sklársky výtvarník Askold Žáčko (1946 - 1997), architekt Karol Weisslechner (1957), maliar Daniel Brunovský (1959), textilný výtvarník Karol Pichler (1957) a ďalší, ktorí svojimi unikátnymi dielami kreovali podoby umeleckého šperku v kontexte výtvarných disciplín na domácej i európskej scéne. Mladú generáciu slovenských autorov budú reprezentovať prevažne absolventi Ateliéru SML_XL Kov a šperk na VŠVU v Bratislave, ktorí sa aj naďalej venujú tvorbe v médiu šperku ako napríklad Peter Machata a Jana Machatová, Sylvia Jokelová, Bety K. Majerníková, Hany H. Kašičková, Matej Bezúch, Lucia Bartková a ďalší. 


Výstava predstaví výberový súčet spektra individuálnych tvorcov, autorov, ktorí sa podieľali na formovaní podoby slovenského šperku a tých, ktorí umelecký šperk etablujú ako kreatívne výtvarné médium v európskom kontexte. Predstaví sa na nej vyše 40 autorov s viac ako 100 dielami v architektonickej koncepcii Karola Weisslechnera. Výstava je sprievodným podujatím k medzinárodnej konferencii šperk stret 2010 (20. - 22. 10. 2010), ktorú už po 4. krát organizuje Ateliér SML_XL Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

Výstava potrvá do 31. októbra 2010.

blog comments powered by Disqus