portál o slovenskom dizajne

Trezor 2 v Košiciach

Trezor 2 v Košiciach

Škola úžitkového výtvarníctva v Košiciach a autori Vás pozývajú na otvorenie výstavy TREZOR 2 v priestoroch Rotundy na Zbrojničnej ulici 6 v Košiciach. Vernisáž výstavy sa uskutoční 13. 10. 2010 o 17.00 hod. a výstava potrvá do 30. 10. 2010.

Výstava je prezentáciou prác autorov košického a prešovského regiónu, ktorý v rozmanitosti výtvarných prejavov nachádzajú v svojej tvorbe, myslení a pocitoch množstvo spoločných znakov. Prezentované diela jednotlivých autorov sa nesú v duchu tajomstiev-individuálnych, spoločných, spoločenských. Autori postavili svoju výpoveď na odhaľovaní a parafrázach rôznych tabu súčasnej spoločnosti ako aj tabu vnútorných intímnych svetov. 


Kurátor výstavy: Peter Tajkov 

Vystavujúci autori: Andrea Čepiššáková, Peter Voda Maukš, Noémi Ráczová, Marian Straka, Eva Tkáčiková, Boris Vaitovič, Ján Zelinka, Richard Zozuľák, Vlasta Žáková

blog comments powered by Disqus