portál o slovenskom dizajne

Národná cena za dizajn 2011 - výzva

Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR desiaty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2011.

Súťaž je organizovaná pre práce z oblasti produktového, komunikačného dizajnu pre profesionálov a študentov. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri, ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania súťaže. 10. ročník súťaže sa vyhlasuje s inovovanými súťažnými podmienkami, ktoré presnejšie definujú a rozširujú špecifikáciu prihlasovaných produktov. Možnosť uchádzať sa o účasť v súťaži dostali aj produkty s novým súčasným dizajnom vyrobené remeselným spôsobom v malej sérii. Uzávierka prijímania prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 28. februára 2011. Prihlásené dizajny posúdi 11 členná porota s medzinárodným zastúpením a udelí dve Národné ceny za produktový a komunikačný dizajn. Okrem toho budú udelené dve Ceny ministra školstva SR za študentské práce v oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zvláštna cena ministra hospodárstva SR je určená výrobcovi, ktorý uplatňuje dizajn vo svojej stratégii a Zvláštna cena ministra kultúry osobnosti za mimoriadne aktivity v oblasti dizajnu. V súťaži bude udelených aj desať uznaní.

blog comments powered by Disqus