portál o slovenskom dizajne

Vyhodnotenie Národnej ceny za dizajn 2011

Dňa  27. 5. 2011 sa v Dome umenia na Nám. SNP uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení súťaže Národná cena za dizajn 2011. Súčasne boli otvorené dve výstavy: Národná cena za dizajn 2011, ktorá prezentuje verejnosti výsledky súťaže a 20 rokov SCD venovaná  okrúhlemu výročiu Slovenského centra dizajnu. Prinášame Vám výsledky.

Súťaž Národnú cenu za dizajn vyhlasujú bienálne Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR za spoluúčasti MH SR a MŠ SR. Súťaž je otvorená pre dizajnérov, výrobcov, grafických dizajnérov a klientov, ale aj pre študentov dizajnu, aby mohli konfrontovať svoju prácu v širšom meradle, získavať kontakty s praxou a naopak, ponúknuť výrobe inovatívne koncepty. 

V desiatom ročníku NCD sa do súťaže zapojilo celkovo 150 prác, v kategórii produktový dizajn 46, v kategórii komunikačný dizajn 27, v kategórii študentský produktový dizajn 65, v kategórii študentský komunikačný dizajn 12. Desiaty ročník súťaže  Národná cena za dizajn 2011 bol vyhodnotený 30. – 31. marca 2011 v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Medzinárodná porota pracovala dva dni pod vedením predsedu, dizajnéra prof. akad. arch. Jiřího Pelcla (ČR). Ďalšími členmi boli priemyselní dizajnéri Doc. Ing. Štefan Klein, akad. soch. Ing. Tomáš Nagy, ArtD., Mgr. art. Pavel Masopust, ArtD., grafickí dizajnéri Mgr. art. Andrej Krátky, Mgr. art. Monika Bajlová, Akad. mal. Pavol Rozložník, zástupcovia odborných inštitúcií Ing. Peter Pacek (Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania), Adriena Pekárová (Slovenské centrum dizajnu), teoretička Mgr. Mária Rišková a člen výboru BEDA, viceprezident Asociácie priemyselných dizajnérov Poľska a dizajnér prof. Michal Stefanowski.

VÝSLEDKY:

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii produktový dizajn
Kolekcia svietidiel OMS
dizajn: Ján Štofko, Jiří Pelcl, Petr Mikošek, Giugiaro Architettura
výrobca: OMS, s. r. o., Dojč

Národná cena za dizajn 2011 v kategórii komunikačný dizajn
Trienále plagátu Trnava 2009
Kompletný typografický vizuál podujatia
dizajn: Ondrej Gavalda
klient: Galéria Jána Koniarka, Trnava


Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský produktový dizajn
Rotoair, komorový šarkan
dizajn: Lucia Karpitová
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Ferdinand Chrenka

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu  SR v kategórii študentský komunikačný dizajn
Archive, katalóg k fotografickej výstave
dizajn: Martina Rozinajová
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Pavel Choma

Zvláštna cena ministra kultúry SR
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Zvláštna cena ministra hospodárstva SR
Domark, s. r. o. Žilina

Cena Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania
Reflexná vesta
dizajn: Zuzana Trizuljaková
škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagóg Peter Paliatka

Cena Audi za dizajn
Urban cruiser, elektromobil
dizajn: Michal Kukučka
škola. VŠVU Bratislava, Katedra dizajnu, pedagóg Štefan Klein

Uznania v súťaži NCD 2011

syms – 2
laboratórny prístroj
dizajn: Anton Bendis
výrobca: Rotek, s. r. o., Nižná nad Oravou
 
Diplomat Adept DA 370
Stomatologická súprava s kreslom
dizajn: Jaroslav Tomaščík, Roman Kobelár, Jaroslav Kment, 
Výrobca: Chirana Dental, s. r. o., Piešťany

TATRATEA – tatranský čaj
obal na alkoholický nápoj
dizajn: Juraj Demovič, Lívia Lörinczová
Pergamen Trnava, s. r. o.
Klient: Karloff, s. r. o., Cífer

Transport Fashion Design
kolekcia odevov a odevných doplnkov
dizajn: Blažena Ostrovská
škola: VŠVU Bratislava, pedagogička Júlia Sabová

Urban cruiser
elektromobil
dizajn: Michal Kukučka
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Štefan Klein

Projekt Unicef – Školy pre Afriku očami mladých dizajnérov
Holder, školská taška a zásobník na vodu
dizajn: Matej Rudinský

Bantaška, školská taška z bandasky
dizajn: Adam Horváth

Recyklovaná detská hojdačka
dizajn: Lucia Krchová

X – chair
dizajn: Martina Cibereová
škola: STU Bratislava, Ústav dizajnu, pedagógovia Tomáš Nagy, Eva Vitkovská

Včielka, Zornička
literárno-výtvarné časopisy pre deti
dizajn: Mária Rojko
klient: vydavateľstvo Včielka – Zornička, s. r. o., Bratislava

NARA
písmo
dizajn: Andrej Krátky
spoluautor: Peter Biľak, Nikola Djurek
klient: Typotheque.com, Haag

Face to face
interaktívny písmový systém
dizajn: Ondrej Gavalda
škola: VŠVU Bratislava, pedagóg Stanislav Stankoci

Štátna vedecká knižnica v Košiciach
kolekcia reklamných plagátov
dizajn: Lucia Kavečanská
škola: Technická univerzita Košice, pedagóg Pavol Rozložník

blog comments powered by Disqus