portál o slovenskom dizajne

Výzva na založenie slovenského múzea dizajnu, úžitkového umenia a architektúry.

Podporte túto inicitatívu svojim hlasom na CHANGE|NET.SK. Keď pred koncom minulého roka prebehla médiami správa, že Ministerstvo obrany Slovenskej republiky bezodplatne prevedie Hurbanove kasárne na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, svitla nám nádej na riešenie dlhodobého problému slovenskej kultúry, ktorý sa usilujeme už 10 rokov vyriešiť. Ide o absenciu umelecko-priemyslového múzea. Susedné krajiny majú podobné inštitúcie viac ako storočie. Sú na významných námestiach hlavných miest v reprezentačných budovách.


blog comments powered by Disqus