portál o slovenskom dizajne

2012 Skyscraper competition pozná víťazovi

Už 7. ročník súťaže tento rok ocenil vynikajúce nápady, ktoré prinášajú úplne novú konštrukciu mrakodrapu pomocou nových technológií, materiálov, programov, estetiky, a priestorovej organizácie, spolu so štúdiami o globalizácii, flexibilite, adaptabilite a digitálnej revolúcii.

Súťaž hľadá mladý talent, ktorého nápady zmenia spôsob akým rozumieme architektúre a jej vzťahu k prírodnému a stavebnému prostrediu.

Viac skúmaní verejného a súkromného priestoru vertikálnej komunity nájdete na www.evolo.us.

blog comments powered by Disqus