portál o slovenskom dizajne

eVolo 2013 Skyscraper competition pozná víťazov

Súťaž eVolo 2013 Skyscraper competition v marci ohlásila svojich víťazov. Cena bola založená v roku 2006 s cieľom oceniť vynikajúce nápady pre vertikálne bývanie. Od tej doby, publikácia eVolo získala viac ako 5000 projektov, ktoré si predstavujú budúcnosť "vysokých" stavieb. Tieto návrhy, prostredníctvom využitia nových technológií, materiálov, programov, estetiky a priestorových organizácií, stimulujú naše chápanie vertikálnej architektúry a jej vzťahu s prírodným a ľuďmi vytvoreným prostredím.

V roku 2013, porota, tvorená predstaviteľmi v oblasti architektúry a dizajnu vybrala 3 víťazov a 24 čestných ocenení. Do tohto ročníka súťaže sa zapojilo 625 projektov zo všetkých kontinentov a 83 rôznych krajín. Víťazi boli vybraní pre ich kreativitu, vynaliezavosť a pochopenie dynamických a adaptívnych vertikálnych komunít.

Prvé miesto získal Derek Pirozzi zo Spojených štátov, pre jeho projekt "Polar Umbrella" - plávajúci mrakodrap, ktorý znovu stavia arktické ľadovce znížením povrchových tepelných ziskov a mrazením oceánskej vody. Okrem toho, je super-konštrukcia vybavené odsoľovacím zariadením, solárnymi výskumnými zariadeniami a eko-turistickými atrakciami.

Druhé miesto patrí tímu z Francúzska, Darius Maïkoff a Elodie Godo, boli ocenení pre ich "Mrakodrap fóbie". Projekt sa usiluje o oživenie opustenej priemyselnej oblasti Paríža, cez dômyselný systém bytových prefabrikovaných jednotiek.

Tretie miesto získali Ting Xu a Yiming Chen z Číny, za svoj ​​projekt "Light Park", vznášajúci sa mrakodrap, ktorého nový vývoj vo veľkých mestách smeruje do neba. Projekt umožňuje kontinuálny rast svetových veľkomiest poskytovaním primeranej infraštruktúry, bývania, komerčnej a rekreačnej oblasti.

Viac skúmaní priestoru vertikálnej komunity nájdete na www.evolo.us.

blog comments powered by Disqus